343586
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາ​ທິດ​ນີ້
ອາ​ທິດ​ທີ່​ແລ້ວ
ເດືອນ​ນີ້
ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
ວັນທັງຫມົດ
120
238
604
342128
1458
7808
343586
Your IP: 18.232.99.123
2019-07-16 06:14

 

ຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ

 • ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ
 1. ວາງແຜນຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 2. ເກັບກຳ   ແລະ   ວິໄຈສະຖິຕິຂໍ້ມູນການສຶກສາ   ແລະ   ກິລາ, ສ້າງ ແລະ  ດັດປັບແຜນທີ່ການສຶກສາຂອງແຂວງ.
 3. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂັ້ນແຂວງ,   ຂັ້ນເມືອງ     ໃນຄອມພິວເຕີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະບົບເຄື່ອຂ່າຍອັນດຽວກັນກັບກະຊວງສຶກທິການ ແລະ ກິລາ.
 4. ຄຸ້ມຄອງບໍລິການວຽກງານຂ່າວສານ, ສູນບໍລິການຂ່າວສານເຄືອຂ່າຍໂຮງຮຽນ (ICT).
 5. ປະສານງານໂຄງການ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນພາຍໃນແຂວງຕ່າງປະເທດ.
 6. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການປະຕິບັດແຜນການແຜນງານ   ແລະ   ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 7. ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາແຕ່ລະໄລຍະ.
 8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ.
 • ກິດຈະກຳ
 1. ຈັດຕັ້ງການເກັບກຳ, ສະຖິຕິ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາຕາມແບບຟອມຂອງແຂວງແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
 2. ສ້າງແຜນທີ່ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພື່ອປັບໃຫ້ທັນກັບສະພາບ.
 3. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ສັງລວມພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 4. ວິໄຈຕີລາຄາຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິເພື່ອວາງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາພາຍໃນແຂວງ
 5. ນຳພາໜ່ວຍງານສະຖິຕິ-ແຜນການຂອງເມືອງໃນການເກັບກຳສະຖິຕິນັກສຶກສາສ້າງ ແລະ ດັດປັບແຜນທີ່ການສຶກສາ.
 6. ສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 7. ສັງລວມແຜນງານຂອງເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຂະແໜງອື່ນໆ ແລະ ສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາທຸກສາຍຂອງແຂວງນະຄອນຫຼວງ.
 8. ຕິດຕາມກວດກາປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາແລະກິລາຂອງແຂວງເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ.
 9. ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືນຳໂຄງການຕ່າງໆພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 10. ປະເມີນແລະສະຫຼຸບຕີລາຄາການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະກິລາແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ.
 11. ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມນຳໂຄງການຕ່າງໆພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 12. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.