321702
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາ​ທິດ​ນີ້
ອາ​ທິດ​ທີ່​ແລ້ວ
ເດືອນ​ນີ້
ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
ວັນທັງຫມົດ
29
204
1793
317359
5869
9698
321702
Your IP: 18.234.111.56
2019-04-21 04:44

 

ຂະແໜງພັດທະນາຄູ

 • ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງພັດທະນາຄູ:
 1. ຮັບຜິດຊອບວາງແຜນການສ້າງຄູຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
 2. ຈັດຕັ້ງການບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄູແຕ່ລະປະເພດທັງໃນແລະ ນອກໂຮງຮຽນລວມທັງສຶກສານິເທດ.
 3. ປະສານ  ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງການສອບເສັງເອົານັກຮຽນໄປຮຽນຄູຮ່ວມກັບສະຖາບັນສ້າງຄູ.
 4. ຮັບຜິດຊອບປະເມີນຜົນການສອບເສັງຂອງຄູ.
 5. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ກິດຈະກຳ:
 1. ເກັບກຳຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການການບຳລຸງຄູແຕ່ລະປະເພດ.
 2. ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນບຳລຸງຄູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄູແຕ່ລະປະເພດ.
 3. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຕິດຕາມການບຳລຸງຄູ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 4. ຄັດເລືອກຄູເຂົ້າຝຶກອົບຮົມໃນແຕ່ລະຊຸດ.
 5. ຊີ້ນຳ, ການຈັດສອບເສັງການບຳລຸງຄູ.
 6. ປະເມີນຜົນ ຂອງການບຳລຸງຄູແຕ່ລະປະເພດ.
 7. ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງຄູທີ່ໄດ້ຮັບການບຳລຸງແລ້ວ ຮ່ວມກັບຄູສຶກສານິເທດ.
 8. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄູຝຶກ, ການບຳລຸງຄູບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານກໍ່ສ້າງ
 9. ປະສານ ແລະ ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການບຳລຸງຄູພາຍໃນແຂວງ.
 10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.