343589
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາ​ທິດ​ນີ້
ອາ​ທິດ​ທີ່​ແລ້ວ
ເດືອນ​ນີ້
ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
ວັນທັງຫມົດ
123
238
607
342128
1461
7808
343589
Your IP: 18.232.99.123
2019-07-16 06:14

 

ຂະແໜງກວດກາ-ປະເມີນຜົນ

 • ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງກວດກາ-ປະເມີນຜົນ:
 1. ຮັບຜິດຊອບກວດກາວຽກງານບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ, ໃນການປະຕິບັດມະຕິຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບ, ຫຼັກການ, ແຜນການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ.
 2. ຮັບຜິດຊອບກວດກາວຽກງານສຶກສາການປະຕິບັດໂຄງການຫຼັກສູດ,   ການຮຽນ-ການສອນແລະ ການນິເທດສຶກສາ.
 3. ຮັບຜິດຊອບກວດກາການຄຸ້ມຄອງ   ແລະ   ໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານການເງິນວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະຊັບສົມບັດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ.
 4. ຕິດຕາມ,   ກວດກາຄວາມຖຶກຕ້ອງເປັນທຳໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການຕ່າງໆຕໍ່ພະນັກງານຄູ-ອາຈານພາຍໃນແຂວງ.
 5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ກິດຈະກຳ:
 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ເຊື່ອມຊື່ມ, ກຳແໜ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ກຳນົດ, ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ,ຫຼັກການຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດແລະ   ແຜນພັດທະນາການສຶກສາຂອງແຂວງ ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເປັນທິດທາງໃນການກວດກາ.
 2. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນ, ໂຄງການ   ແລະ ແຜນປະເມີນງົບປະມານດ້ານການເງິນຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານກວດກາການສຶກສາໃນພາວະປົກກະຕິ ແລະ ສະເພາະກິດ.
 3. ລົງກວດກາການສຶກສາເປັນປົກກະຕິຕາມແຜນການ,   ຕາມໂຄງການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ.
 4. ສົມທົບກັບເມືອງຂະແໜງໜ່ວຍງານ ແລະ ໂຮງຮຽນ, ເພື່ອກວດສອບສະເພາະກິດ, ກວດກາການສຶກສາຕາມແຜນການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ.
 5. ສະຫຼຸບແລະ ລາຍງານຜົນການກວດກາໃຫ້ພະແນກ   ແລະ   ຄະນະກວດກາກະຊວງເພື່ອຮັບຊັບ.
 6. ວິໄຈຄຳຮ້ອງຟ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຈາກທຸກພາກສ່ວນເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂ   ແລະ ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ.
 7. ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ,     ການຍ້ອງຍໍ,    ການປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານແລະ ລັດຖະກອນສຶກສາພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.