343607
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາ​ທິດ​ນີ້
ອາ​ທິດ​ທີ່​ແລ້ວ
ເດືອນ​ນີ້
ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
ວັນທັງຫມົດ
141
238
625
342128
1479
7808
343607
Your IP: 18.232.99.123
2019-07-16 06:19

 

ຂະແໜງສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

 • ໜ້າທີ່ຂະແໜງສຶກສານອກໂຮງຮຽນ:
 1. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື.
 2. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບການສຶກສາ.
 3. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ.
 4. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ກິດຈະກຳ:
 1. ວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບວຽກງານລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສືບຳລຸງັວດທະນະທຳແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ.
 2. ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສືການບຳລຸງວັດທະນະທຳ.
 3. ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງ, ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດຫຼັກສູດ.
 4. ຈັດຕັ້ງການປະເມີນການສອບເສັງ    ແລະ    ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການສອບເສັງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 5. ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງ ຄຸ້ມຄອງຊຸມຊົນ ແລະ ສູນການສຶກສາທາງໄກ.
 6. ຊີ້ນຳ, ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູອາສາສະໝັກ.
 7. ສ້າງບັນຊີ ແລະ ສະຫຼຸບເບິກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນຄູອາສາສະໝັກ.
 8. ຊຸກຍູ້   ແລະ   ຊີ້ນຳເມືອງໃນການປຸກລະດົມຊາວບ້ານໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
 9. ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃນການສະໜັບສະໜູນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
 10. ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງຄູອາສາສະໝັກ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
 11. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.