343603
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາ​ທິດ​ນີ້
ອາ​ທິດ​ທີ່​ແລ້ວ
ເດືອນ​ນີ້
ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
ວັນທັງຫມົດ
137
238
621
342128
1475
7808
343603
Your IP: 18.232.99.123
2019-07-16 06:17

 

ຂະແໜງພາລະ-ສີລະປະສຶກສາ

 • ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງພາລະ-ສີລະປະສຶກສາ:
 1. ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລະແລະ ສິລະປະສຶກສາໃນໂຮງຮຽນທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນຢູ່ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກ.
 3. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ  ຊີ້ນຳການຮຽນ-ການສອນຂະຫຍາຍປັບປຸງວຽກງານພະລະສຶກສາສິລະປະສຶກສາວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
 4. ຄຸ້ມຄອງ   ແລະ   ສົ່ງເສີມການສຶກສາວິຊາພະລະ-ສິລະປະ   ແລະ   ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ -ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
 5. ຮັບຜິດຊອບການສ້າງຂະບວນການກິລາ ແລະ ສິລະປະໂຮງຮຽນ.
 6. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ກິດຈະກຳ:
 1. ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິວິໄຈວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລະສຶກສາ-ສິລະປະສຶກສາວິຊາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ.
 2. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານພາຍໃນຂະແໜງ.
 3. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດຫຼັກສູດວິຊາພະລະສຶກສາວິຊາປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ,   ຕ້ານສິ່ງເສບຕິດພາຍໃນໂຮງຮຽນວຽກເດັກອາສາ, ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານນອກຫຼັກສູດ.
 4. ຈັດຕັ້ງຊີ້ນຳການນິເທດການຮຽນ -ການສອນວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະ ແລະ ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
 5. ສັງລວມແລະນຳສະເໜີແຜນຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານແລະວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການສອນໃນທົ່ວແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 6. ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ອາຄານສະຖານທີ່.
 7. ຊີ້ນຳຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວພະລະສຶກສາ-ກິລາສິລະປະສຶກສາວິຊາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
 8. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ນຳພາການແຂ່ງຂັນກິ, ສິລະປະວັນນະຄະດີຂອງນັກຮຽນໃນລະດັບແຂວງ.
 9. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກວັດທະນະທຳ   ແລະ   ທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງໃນການສ້າງຂະບວນການສິລະປະວັນນະຄະດີ.
 10. ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມຄູພາລະສຶກສາຄູສິລະປະສຶກສາ ແລະ  ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ -ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 11. ຊີ້ນຳການສ້າງຕັ້ງສະໂມສອນກິລາ   ແລະ   ໜ່ວຍສິລະປະພາຍໃນໂຮງຮຽນທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ.
 12. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.