343627
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາ​ທິດ​ນີ້
ອາ​ທິດ​ທີ່​ແລ້ວ
ເດືອນ​ນີ້
ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
ວັນທັງຫມົດ
161
238
645
342128
1499
7808
343627
Your IP: 18.232.99.123
2019-07-16 06:57

 

ຂະແໜງກິລາມວນຊົນ

 • ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງກິລາມວນຊົນ:
 1. ຊຸກຍູ້ປຸກລະດົມ ແລະ  ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳອອກກຳລັງກາຍ,   ການຫຼີ້ນກິລາ,   ການຝຶກແອບການສະແດງ  ແລະ  ການແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດຕ່າງໆຂອງມວນຊົນຕໍ່ໄປເພື່ອແນ່ໃສ່ສົ່ງເສີມ   ສຸຂະພາບພະລະນາໄມ,ຄວາມມ່ວນຊື່ນເປັນຕົ້ນຕໍ ແຕ່ບົນພື້ນຖານລະບຽບ ແລະ ກະຕິກາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
 2. ເຜີຍແຜ່ແນະນຳທາງດ້ານທິດສະດີກ່ຽວກັບເຕັກນິກກະຕິກາແບບຫຼີ້ນກິລາປະເພດຕ່າງໆຢູ່ຕາມສຳນັກງານ, ອົງການສະຖານການສຶກສາຕ່າງໆຂອງລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ມວນຊົນ.
 3. ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມກິລາພື້ນເມືອງປະເພດຕ່າງໆ.
 4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອອກລະບຽບຫຼັກການໃນການອະນຸມັດ ແລະ  ຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບການໃຫ້ບໍລິການດ້ານກິລາໂດຍບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 5. ອະນຸມັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນທຸລະກິດການກິລາຕາມຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.
 6. ຊຸກຍູ້ປຸກລະດົມສ້າງເງື່ອນໄຂ  ແລະ   ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການກິລາກາຍຍະກຳ.
 7. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນ ແລະ ລາຍງານວຽກຕ່າງໆພາຍໃນຂະແໜງເປັນປົກກະຕິ.
 8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ກິດຈະກຳ:
 1. ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ຂະບວນການອອກກຳລັງກາຍະບໍລິຫານ, ການຫຼີ້ນກິລາ, ການຝຶກແອບ, ການສະແດງ ແລະແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດຕ່າງໆຂອງມວນຊົນເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບພະລະນາໄມແລະ ຄວາມມ່ວນຊື່ນ.
 2. ຄົ້ນຄວ້າແລະສ້າງລະບຽບການ ໃນການອະນຸມັດ,   ຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນທຸລະກິດພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ແນະນຳທາງດ້ານທິດສະດີກ່ຽວກັບການໃຫ້ບໍລິການດ້ານກິລາ.
 3. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມຈັດຕັ້ງສະໂມສອນກິລາກາຍະກຳ, ທິມກິລາປະເພດຕ່າງໆ.
 4. ຄຸ້ມຄອງນັກກິລາ, ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມກິລາພື້ນເມືອງປະເພດຕ່າງໆ.
 5. ສ້າງຕາຕະລາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວແບບຫຼີ້ນກິລາປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ແຂ່ງຂັນສ້າງຂະບວນການຟົດຟື້ນພາຍໃນແຂວງ.
 6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.